Noen ganger er fortiden så forstyrrende for her og nå at mennesker trenger hjelp til å få bearbeidet vonde hendelser man har opplevd. Vi har bred erfaring og god kompetanse på traumeterapi, både når det gjelder PTSD og mer komplekse traumelidelser. Vår erfaring er at mange oppgir god effekt av Intensiv Gruppeterapi også når det gjelder traumer, mens andre opplever at en kombinasjon kan være svært nyttig.

Vi tilbyr traumebehandling til noen av de som har gjennomført gruppebehandling så sant vi har ledig kapasitet. Vi tilstreber oss å prioritere dette når vi ser at det vil være nyttig.

Foto: Ane Bysheim