Noen ganger er fortiden så forstyrrende for her og nå at mennesker trenger hjelp til å få bearbeidet vonde hendelser man har opplevd. Vi har bred erfaring og god kompetanse på traumeterapi, både når det gjelder PTSD og mer komplekse traumelidelser. Vår erfaring er at mange oppgir god effekt av Intensiv Gruppeterapi også når det gjelder traumer, mens andre opplever at en kombinasjon kan være svært nyttig.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er MG_0549-180-1024x683.jpg

Psykologspesialist Silje Kristine Floen. Foto: Ane Bysheim

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er MG_0556-185-1024x683.jpg

Psykologspesialist Øyvind Ringdal. Foto: Ane Bysheim

Vi tilbyr traumebehandling til noen av de som har gjennomført gruppebehandling så sant vi har ledig kapasitet. Vi tilstreber oss å prioritere dette når vi ser at det vil være nyttig.