Silje Kristine Floen
Godkjent spesialist i klinisk psykologi av Norsk Psykolog Forening.

Utga i 2007 artikkelen «Psychiatric diagnoses, trauma, and suicidiality» sammen med Ask Elklit, professor i traumatologi ved Universitetet i Århus.

Fullført videreutdanning om traumer og strukturell dissosiasjon med Ellert Nijenhuis, i regi av Senter for krisepsykologi.

Veiledet psykologer i BUP individuelt og i gruppe.
Sertifisert EMDR-terapeut.

Videreutdannet i emosjonsfokusert parterapi (EFT-C), og fullført første året av EFT infividualterapi.

Jobbet med Intensiv Gruppeterapi siden 2013.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er MG_0420-75-1024x683.jpg

Psykologspesialist Silje Kristine Floen. Foto: Ane Bysheim

Øyvind Nygaard Ringdal
Godkjent spesialist i klinisk psykologi av Norsk Psykolog Forening.

Master classes og Advanced intensive training in Ericksonian hypnosis, 2010.

Sertifisert EMDR-terapeut.

Utdannet i Brainspotting.

Fullført første året av Emosjonsfokusert individualterapi (EFT).

Jobbet med Intensiv Gruppeterapi siden 2013.

Tilbyr også terapi på spansk.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er MG_0811-379-1024x683.jpg

Psykologspesialist Øyvind Ringdal. Foto: Ane Bysheim