Vi har god erfaring med å jobbe sammen med par som trenger hjelp til å bli mer bevisst det uheldige samspillsmøsteret som har fått fotfeste i forholdet. Vi er videreutdannet innen Emosjonsfokusert terapi (EFT og EFT-Couples), og jobber etter Leslie Greenbergs prinsipper.

Foto: Ane Bysheim