Silje og Øyvind
Foto: Ane Bysheim

Dette er stedet for deg som ønsker hjelp til å endre unyttige mønstre som lavt selvbilde, perfeksjonisme, stress, overveldelse, utmattelse, angst, grubling, depresjon, skam, hjelpeløshet. Til deg som ønsker å få en høyere bevissthet om det du gjør ubevisst og automatisk. Til deg som tenker at det er på tide med forandring, og som synes det høres interessant ut at intensiv innsats over en kortere periode kan gi gode og langvarige resultater.

Vi tilbyr en inntakssamtale der vi sammen med deg finner ut hvilke utfordringer du står i. Vi lytter til hva du ønsker å forandre, og informerer om hvordan vi jobber i gruppeterapi og vår teoretiske forankring. Deretter tar du stilling til om du ønsker å delta.

Vi har ikke fokus på å dele historie i gruppeterapien. I den grad du deler av deg selv er det fordi det er relevant for de teknikkene du lærer deg, for å bli mer bevisst hvilke unyttige mønstre du holder på med, hva du sier inni deg som setter det i gang, hvordan mønstrene henger sammen og utløser hverandre, hvordan du kan stoppe dem og heller gå inn i mer nyttige, hensiktsmessige mønstre.

Verktøyene er nyttige for alle mennesker som ønsker å få en høyere bevissthet om egne tanker, følelser og atferd, i arbeidslivet og privat. Metoden er utviklet av John Ivar Johansson.

Rammer og priser
En runde i gruppeterapi bestar av Inntakssamtale, 8 ganger i gruppeterapi (tre timer pr gang, to ganger i uken over fire uker), og avslutningssamtale. Vi har avtale med Helfo og mottar dermed henvisninger fra fastlegene. Vi tar kontakt med den det gjelder kort tid etter mottatt henvisning. Du betaler egenandelen til frikortgrensen er nådd.