De siste årene har vi mottatt henvisninger fra fastlegene i Bergensområdet fordi vi har avtale med Helse Vest og Helfo. Statistikken viser at ca 500 nye mennesker har gått i Intensiv Gruppeterapi per år, og vi opplever at de aller fleste har gode resultater.

Med tanke på videre utvikling, ønsker vi et tettere samarbeid med bedrifter og arbeidsgivere. Vi ser at teknikkene vi lærer bort også gir gode resultater for folks arbeidsliv, og tenker at vi dermed også kan være en naturlig samarbeidspartner for bedrifter som ønsker hjelp for å styrke ansattes motivasjon og arbeidsevne, og dermed forhindre sykefravær.

Forebygging av sykefravær er et satsningsområde for mange arbeidsgivere. Mennesker opplever ulike utfordringer i løpet av livet, og noen ganger kan det føre til umotiverte eller utmattede arbeidstakere.

Gruppetilbudet er en unik måte å hjelpe mennesker til å få en høyere bevissthet om hva de holder på med på tanke-, følelse- og atferdsnivå, finne ut hva de har behov for, og hvordan de kan styrke nyttige mønstre som ro, glede, kjærlighet til seg selv, fleksibilitet, tilstedeværelse, aksept mm.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om priser og avtaler.